Återvinning

Elektronikåtervinning

Halvledar Delar | begagnade datorer | Begagnade telefon Systems

Capitol Area Technology erbjuder ditt företag en grön lösning för att göra sig av obsolescing, överskott eller trasiga elektronik och högteknologiska system med förtroende för att de hanteras med miljömässigt korrekta förfaranden och spårning. Vi arbetar med många företag, såväl som statliga och lokala myndigheter för att stödja och skapa program som gör att företag och individer att göra sig av poster till liten eller ingen kostnad.

Enligt EPA, återvinning halvledardelar återvinning elektronik håller stora mängder bly, kvicksilver, kadmium och bromerade flamskyddsmedel ur miljön. Vissa elektronik har också värdefulla material i dem, såsom guld, silver, platina, palladium, rodium, koppar, tenn, mässing och zink, som kan återanvändas för att skära ned på användningen av jungfruliga material.

Med vår egenutvecklade Concordis affärssystem kan vi också erbjuda säker spårning, fjärrsyn och transaktions register över alla delar vi åter släppa ut eller avyttra, samt för säkerhetsfrågor Capitol Area Technology erbjuder också tjänster för att ge total förstörelse av känsliga uppgifter lagras digitalt på hårddiskar, flash enheter eller andra medier. Vi strimla dessa poster för att ge total förstörelse av data och fortfarande tillåta mycket av det material som ska återvinnas.

Vår Austin Texas anläggning är en säker lagerplats som har passerat inspektion från TSA för säker lastscreening. Vi erbjuder andra tjänster där CAT kan ta större system och demontera dem för att vissa poster som ska remarketed och andra delar som skall återvinnas eller bortskaffas.